روغن ماساژ بابونه

روغن ماساژ بابونه به دلیل خاصیت ضد اسپاسم و گرفتگی عضلات، یکی از بهترین روغن های ماساژ با خواص فراوان می باشد. قیمت روغن ماساژ بابونه وابسته به نوع بابونه مورد استفاده و قیمت روغن پایه مانند روغن زیتون و روغن کنجد است.

قیمت روغن ماساژ بابونه خالص و خواص آن

قیمت روغن ماساژ بابونه خالص با توجه به نوع بابونه و روغن پایه مورد استفاده  تعیین می گردد. روغن ماساژ بابونه خواص گیاه دارویی بابونه و روغن پایه استفاده شده در آن را نیز دارد. از جمله این ویژگی ها می توان به خاصیت ضد افسردگی، ضد اسپاسم، ضد جوش …

بیشتر بخوانید »