بایگانی برچسب برای: روغن آفتابگردان

آشنایی با روغن آفتابگردان و روغن پنبه دانه

روغن آفتاب گردان از نوعی از این گل استخراج می گردد که به آن دانه های روغنی می گویند و با دانه هایی که در بازار به عنوان آجیل عرضه می گردد متفاوت بوده و مخصوص روغن گیری می باشد.
همانطور که می دانید روغن آفتاگردان بیشتر مصاف خوراکی دارد ولی بهتر است بدانید روغن زیتون دارای عوارض کمتری نسبت به روغن آفتابگردان برای سلامتی می باشد.
پس از روغنگیری از دانه های آفتاب گردان به روش پرس سرد، تفاله های باقیمانده با توجه به مواد مغذی که دارا می باشد به دامداری ها عرضه می گردد.
در حال حاضر با استفاده از علم ژنتیک، دانه های این گل را اصلح کرده و می توانند درصد روغن بیشتری از این دانه بگیرند ضمنا گل آفتابگردان نسبت به آفات گیاهی نیز مقاوم تر شده است.

روغن پنبه دانه چیست

گیاه پنبه را که همه می شناسند و آشنایی کامل با آن دارند. دانه های گیاه پنبه دارای روغن بوده که با استفاده از فشار می توان آن را استخراج نمود.
در روغن پنبه دانه نوعی ماده وجود دارد با نام ” گوسیپول” که سم طبیعی می باشد و برای بدن انسان مضر است. این ماده در پنبه دانه موجب می گردد آفات گیاهی نتوانند آسیبی به پنبه دانه وارد نمایند ولی برای مصارف خوراکی انسان باید ماده گوسیپول را جدا نمود.
بهتر است بدانید روغن پنبه دانه دارای کلسترول نبوده و از نظر اسید چرب ترانس خوشبختانه فقیر می باشد.
به همین علت برای تولید چیپس سیب زمینی معمولا از روغن پنبه دانه استفاده می نمایند.
برای سلامت بیشتر روغن پنبه دانه به علت داشتن چربی ترانس حتی کم، این روغن را هیدروژنه می نمایند. جالب است بانید اولین روغنی که هیدروژنه گردید همین روغن پنبه دانه بود البته نه برای مصارف خوراکی بکه برای تهیه شمع از این روغن آن را هیدروژنه می کردند.